POMOC  POSKYTNUTA   PŘI   VYHLEDÁVÁNÍ  
NEJVHODNĚJŠÍHO   KUPCE

Základní koncept  je přesvědčení, že každá nabízená firma bez ohledu na velikost, zaměření ale i situaci, ve které se nachází, má svoji specifickou neopakovatelnou výhodu, kterou lze využít správným nastavení vyhledávacího procesu vybraného zájemce, což  je nejlepší cesta k dosažení maximální prodejní ceny.

BCMS Corpoporate Ltd. se specializuje na vytvoření a hlavně pak na plné využití této „geometrie“ mezi nabízenou firmou a trhem potenciálních kupců.

Během procesu prodeje, který běžně trvá více než šest měsíců, někdy i více než jeden rok, je proveden BCMS Corpoporate Ltd kontakt s více než 200 potenciálními kupci.

Je zkušenost, že kolem 60% prodejů se realizovalo až poté, co kupce k této transakci inspirovala až nabídka na prodej  firmy od BCMS Corporate Ltd.

Nutno dodat, že během celého procesu je udržován těsný kontakt s klientem, jehož znalosti  jsou neustále využívány a jeho a preference neustále zohledňovány.

Není tudíž divu, že BCMS Corpoporate Ltd. dosáhla úrovně světového leadra  v této oblasti a počet ročně realizovaných prodejů firem dosahuje jedno z nejvyšších  čísel ve světě – viz další informace.